20.11.2020

Stipendiat skal se på Dekomp og fagfornyelsen i K&H

Det er lyst ut en egen stipendiatstilling knyttet til forskergruppen “MaTecSus” (Materialitet, teknologi og berekraft / Materiality, Technology and Sustainability). Denne skal se på hvordan Fagfornyingen 2020 påvirker faget kunst og håndverk i skolen, samt koblingene til lærerutdanning. Dekomp-ordningen og prosjekter innen kunst og håndverk nevnes spesielt
Forskargruppa har utspring i Kunst og handverk i lærarutdanninga sitt fagmiljø, og arbeider med spørsmål knytt til materialitet, teknologi, skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medium og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon i ei digital tid. Stipendiaten skal bidra til forsking om korleis skular møter endringane i faget kunst og handverk i Fagfornyinga 2020 i grunnskulen. Stipendiaten vil gå inn i høgskulen sitt eksisterande samarbeid med skular i regionen, mellom anna knytt til ordninga med Desentralisert kompetanseutvikling og prosjekt innanfor Kunst og handverk.

Samla stipendiatperiode er 3 år (100% forskingstid i 3 år). Arbeidsstaden er campus Bergen, Sogndal eller Stord.

18.11.2020

Workshop – sfæriske vandringer med H5P

Workshop for en gruppe lærere ved Toftøy skule. I disse tider er det ikke bare å komme ut i ien skole, koronatiltak må til. Dermed ble det workshop i skolens foajé, noe som fungerete fint.

Vi jobbet med å bruke sfæriske (360) kamera, der de deltagende lærerne fikk alge noen korte vandringer inne på skolen. Uvær fra nordvest gjorde det lite ønskelig å ta mer kameraene utendørs.

Dette bringer oss til første punkt: hvilket kamera bør du velge? Ut fra stikkord som værtett, gode foto- og videoegenskaper, samt selvfølgelig brukervennlighet er Insta360 ONE X2 et kamera jeg kan anbefale i skrivende stund. Merk X2! (Dette kameraet kom nylig i ny versjon og X2 har bedre egenskaper enn forgjengeren).

X2- kameraet har gode foto- og videoegenskaper og ikke minst mulighet for opptak av ambisonisk lyd. Videoer med ambisonisk lyd gjør at betrakteren kan snu seg i en lydomgivelse, f eks en video som publiseres på YouTube eller Facebook.

Skolene HVL smarbeider med i Dekomp kan benytte vandre.hvlkompetanse.no/skolenavn (forutsetter at dette blir satt opp for den enkelte skole). Dermed kan lærere og elever benytte H5P for å publisere vandringer som dette:

En liten rundtur i nybygget på Kronstad:Eksempel med en modell bygget som en labyrint: