18.12.2020

Spill og læring

9. desember 2020 arrangerte NKUL temadag om spill og læring. 

En liten intro. Den amerikanske spillforskeren James Paul Gee peker på at pedagogikk har noe å lære av spilldesignere og hvordan disse tenker omkring design av læringsmiljøer. Spilldesign har, ifølge Gee, et potensiale også i det fysiske klasserommet.:

 

Elever kan også lage ulike former spill. Det behøver ikke innebære så mye teknikk, i alle fall ikke dersom vi jobber med hypertekstfortellinger – disse kan komme ganske nær de samme strukturene som vi finner i dataspill.

Opptakene fra NKUL finner du her: