15.12.2023

Temanotater om konsekvenser av skjermbruk

I dag leverte Skjermbrukutvalget to temanotater

Det ene temanotatet handler om Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget. Dette temanotatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen.

Det andre temanotatet Konsekvenser av skjermbruk for de yngste barna (0 til 5 år) behandler konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år). 

30.06.2023

Lage 3D-modeller fra video med NERFs

Skulpturen "Laokoon og sønnene hans", er en gresk skulptur i seinhellenistisk stil fra omkring år 50 f. Kr. Den viser den trojanske presten Laokoon og hans to sønner som blir drept av sjøormer. Skulpturen er antagelig hogd av tre skulptører fra øya Rhodos; Hegesandros, Athenedoros, og Polydoros. Statuen er bevart i en romersk marmorkopi som står i Vatikanmuseene. Det finnes i tillegg flere seinere kopier.Her en modell av Laokoons hode, generert ved hjelp av NERF og tjenesten Lumalabs.ai. Temmelig heftig teknologi i bunn, men lett å bruke og med mange muligheter.

15.06.2023

Fine prosjekter fra skoler i Bergen

Et forsøk på å oppsummere noen aktiviteter i skoler inneværende år. Her fra Kalvatræet skoler. Kronstad skole og Christi Krybbe skoler. De to første var Dekomp skoler i 2022-23, mens CK er en lærerutdannerskole.

Merk at elever i skolen allerede er i full gang med å bruke KI på konstruktive måter.

Sjekk gjerne listen over øvrige prosjekter som er gjennomført.


25.04.2023

Writing illustrated poems with AI

Images and written text, brought closer together than ever before?

Students and pupils write their own poems and make illustrations using AI.

A low-level approach to experiments with very advanced and significant technologies.

08.04.2023

Tesselering – visuell matematikk for alle trinn

Matematikk og estetikk henger sammen, noe som ikke minst kommer til uttrykk i naturen. Når det gjelder visuelle former, skapt av mennesker, er tesselering et eksempel. 

Tesselering handler om å fylle ut en flate med fliser, slik at de ikke har gap seg imellom og heller ikke overlapper..  Godt egnet for tverrfaglige opplegg med utgangspunkt i kunst og håndverk. Teknikken er utstrakt brukt i islamsk kunst, men allerede i Antikkens Hellas ble det bevist matematisk at en kan tesselere med regulære polygoner. På1600-tallet arbeidet Johannes Kepler systematisk med geometriske figurer, et arbeid som senere ledet matematikken Roger Penrose til et sett figurer som kan settes sammen i uendelig variasjon. 


Penroses tesselering henger sammen med det gylne snitt, og aperiodisk tesselering – noe som ledet til oppdagelsen av kvasikrystaller.

15.02.2023

Forsøk med vandringer i H5P

Et enkelt forsøk med en virtuell vandring i H5P, denne fra Kalvatræet skole i Bergen. Elever kan enkelt ta slike bilder med et sfærisk (360) kamera. Når det gjelder publisering er dette litt mer komplekst, men HVL har en løsning som lærere ved samarbeidende skoler kan logge seg på. Med denne løsningen kan en knytte lyder, bilder, videoer, enkle quizer mm til de sfæriske vandringene.


Her finner du flere eksempler på prosjekter gjort med sfæriske kamera. En type prosjekt som synes særlig interessante er å bygge og avfotografere skalamodeller. Dette er teknikker en kan bruke i mange fag, og ikke minst på tvers av fag.

Et eksempel der bilder av modeller er satt sammen til en labyrint:

Dette kan da bli til en vandring som dette: