30.06.2023

Lage 3D-modeller fra video med NERFs

Skulpturen "Laokoon og sønnene hans", er en gresk skulptur i seinhellenistisk stil fra omkring år 50 f. Kr. Den viser den trojanske presten Laokoon og hans to sønner som blir drept av sjøormer. Skulpturen er antagelig hogd av tre skulptører fra øya Rhodos; Hegesandros, Athenedoros, og Polydoros. Statuen er bevart i en romersk marmorkopi som står i Vatikanmuseene. Det finnes i tillegg flere seinere kopier.Her en modell av Laokoons hode, generert ved hjelp av NERF og tjenesten Lumalabs.ai. Temmelig heftig teknologi i bunn, men lett å bruke og med mange muligheter.

15.06.2023

Fine prosjekter fra skoler i Bergen

Et forsøk på å oppsummere noen aktiviteter i skoler inneværende år. Her fra Kalvatræet skoler. Kronstad skole og Christi Krybbe skoler. De to første var Dekomp skoler i 2022-23, mens CK er en lærerutdannerskole.

Merk at elever i skolen allerede er i full gang med å bruke KI på konstruktive måter.

Sjekk gjerne listen over øvrige prosjekter som er gjennomført.