28.02.2024

Illustrere med KI

Etter i ha fått fingrene i ChatGPT4 triller det ut bilder til ulike formål. For en som har vært vant til å fikle med bilder i timesvis, ofte uten å komme til et brukbart resultat er prosessen med å generere bilder ved hjelp av KI en ganske merkelig opplevelse. På den ene siden svært effektiv og spennende, på den andre siden litt skremmende. Uansett interessant og tankevekkende.

Problemet er her forsøkt illustrert med en figur: dersom en går nærmest direkte fra en kort formulert ide til resultat er dette en prosess som i beste fall gir et bilde som fungerer som illustrasjon. Det en håper på er en trinnvis prosess der resultatet raffineres gjennom en dialogisk prosess.

Det er nok derfor jeg opplever at det mest interessante er den stadig tettere koblingen mellom verbalspråk og visualisering. Her finner jeg Diktillustrasjon med kunstig intelligens særlig spennende. Her åpnes mange muligheter i grenselandet mellom språkfag og visualisering. Dette blir en gjentagende prosess der en både raffinerer det skriftlige og det visuelle.

Først når bildet får en personlig touch blir det interessant. I mitt tilfelle har dette oftest skjedd i møte mellom digitale og analoge teknikker der utgangspunktet er kopierbart, men den enkelte kopien blir original.
Eksempelet jeg tar for meg her er imidlertid et bilde som endte med å pryde plakaten for årets Global Science Opera. I dette tilfellet er dialogen enklere, sammenlignet med når en jobber med dikt.  

Jeg begynte her med følgende prompt:

– En astronaut i romdrakt. Glasset i romdraktens hode er bytte med en sfære som viser jordkloden

Jeg ender med et bilde som virker lovende, men ber om

– Vis astronauten halvt fra siden 
Deretter noen forsøk på å justere:

– La jordkloden fylle hele innsiden av glasset i hjelmen
og
– Vis astronauten fra siden og i halvfigur


Dialogen er på ingen måte særlig avansert, men den er like fullt engasjerende fordi responsen er rimelig rask, og en får en opplevelse av at det hele er konstruktivt. Allerede ved dette fjerde bildet er jeg kommet til et uttrykk som jeg synes fungerer, og ber om et litt annet utsnitt.

– Behold dette bildet, men vis mer av kroppen.

Dermed ender det her. Ikke helt i mål, men med litt outpainting (også det ved hjelp av KI) var resultatet i boks. På adskillig kortere tid enn det har tatt å skrive denne bloggposten. 

Dette er selvsagt  ikke egnet for alle former for illustrasjonsarbeid, men du verden så raskt det kommer med forslag. "Arbeidet" består dermed av å velge og raffinere. I tilfeller der en ikke er avhengig av et bestemt visuelt uttrykk, og slipper å bekymre seg for korrekte detaljer fungerer dette utmerket. Det er dermed vanskelig å se for seg at markedet for illustrasjonsfotografier kan leve særlig lenge i tiden som kommer.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar