18.12.2020

Spill og læring

9. desember 2020 arrangerte NKUL temadag om spill og læring. 

En liten intro. Den amerikanske spillforskeren James Paul Gee peker på at pedagogikk har noe å lære av spilldesignere og hvordan disse tenker omkring design av læringsmiljøer. Spilldesign har, ifølge Gee, et potensiale også i det fysiske klasserommet.:

 

Elever kan også lage ulike former spill. Det behøver ikke innebære så mye teknikk, i alle fall ikke dersom vi jobber med hypertekstfortellinger – disse kan komme ganske nær de samme strukturene som vi finner i dataspill.

Opptakene fra NKUL finner du her:

20.11.2020

Stipendiat skal se på Dekomp og fagfornyelsen i K&H

Det er lyst ut en egen stipendiatstilling knyttet til forskergruppen “MaTecSus” (Materialitet, teknologi og berekraft / Materiality, Technology and Sustainability). Denne skal se på hvordan Fagfornyingen 2020 påvirker faget kunst og håndverk i skolen, samt koblingene til lærerutdanning. Dekomp-ordningen og prosjekter innen kunst og håndverk nevnes spesielt
Forskargruppa har utspring i Kunst og handverk i lærarutdanninga sitt fagmiljø, og arbeider med spørsmål knytt til materialitet, teknologi, skapande prosessar, materialkjensle og kunnskapsutvikling i alle slags medium og område innanfor design, kunst, arkitektur og visuell kommunikasjon i ei digital tid. Stipendiaten skal bidra til forsking om korleis skular møter endringane i faget kunst og handverk i Fagfornyinga 2020 i grunnskulen. Stipendiaten vil gå inn i høgskulen sitt eksisterande samarbeid med skular i regionen, mellom anna knytt til ordninga med Desentralisert kompetanseutvikling og prosjekt innanfor Kunst og handverk.

Samla stipendiatperiode er 3 år (100% forskingstid i 3 år). Arbeidsstaden er campus Bergen, Sogndal eller Stord.

18.11.2020

Workshop – sfæriske vandringer med H5P

Workshop for en gruppe lærere ved Toftøy skule. I disse tider er det ikke bare å komme ut i ien skole, koronatiltak må til. Dermed ble det workshop i skolens foajé, noe som fungerete fint.

Vi jobbet med å bruke sfæriske (360) kamera, der de deltagende lærerne fikk alge noen korte vandringer inne på skolen. Uvær fra nordvest gjorde det lite ønskelig å ta mer kameraene utendørs.

Dette bringer oss til første punkt: hvilket kamera bør du velge? Ut fra stikkord som værtett, gode foto- og videoegenskaper, samt selvfølgelig brukervennlighet er Insta360 ONE X2 et kamera jeg kan anbefale i skrivende stund. Merk X2! (Dette kameraet kom nylig i ny versjon og X2 har bedre egenskaper enn forgjengeren).

X2- kameraet har gode foto- og videoegenskaper og ikke minst mulighet for opptak av ambisonisk lyd. Videoer med ambisonisk lyd gjør at betrakteren kan snu seg i en lydomgivelse, f eks en video som publiseres på YouTube eller Facebook.

Skolene HVL smarbeider med i Dekomp kan benytte vandre.hvlkompetanse.no/skolenavn (forutsetter at dette blir satt opp for den enkelte skole). Dermed kan lærere og elever benytte H5P for å publisere vandringer som dette:

En liten rundtur i nybygget på Kronstad:Eksempel med en modell bygget som en labyrint:

28.10.2020

Ressurssamling Rekomp og Dekomp med Eirik Irgens


Kolbs læringssykls ble nevnt
– en nyttig rettesnor for mange typer arbeid i og med skolen.

Et femtitalls deltakere ved HVL deltok på et online-seminar med Eirik Irgens. Irgens jobber med organisasjonslæring i skolene og har forsket på den tidligere satsingen Ungdomstrinn i utvikling.

Bakgrunnen for Irgens sitt innlegg er dermed rapporten Ungdomstrinn i utvikling - en mulighetens gavepakke til skole og utdanningssektoren (2017).

22.09.2020

Muligheter, løsninger og utfordringer

Nedenfor en presentasjon holdt ved en intern samling ved HVL 24. september. Utganspunktet er sett fra HVL og rollen som utviklingspartner i skolene, men  presentasjonen synliggjør noen av de prosjektene som vi har jobbet med og utviklet sammen med skoler:

KnowHow Edtech 2020

Konferansen presenterer seg som "The leading EdTech event in the Nordics". Dette er en internasjonalt rettet konferanse med en mengde svært kompetente innledere. Tidligere år har hatt høy kvalitet på innleggene, noe det er grunn til å forvente også i år.

I år streames konferansen gratis på nett!

11.09.2020

Åpning av læringslab ved HVL

HVL innvier nybygget i Bergen med tilhørende læringslab. Her vil det skjer mye spennende, ikke minst knyttet til at Etat for skole i Bergen kommune får sin faste plass i et av rommene.

Ulike prosjekter ble presentert, de fleste av disse med en forbindelse til Dekomp. Dermed også et håp om at dette kan bli en arena for noen Dekomp-aktiviteter fremover:


Jon Hoem sin presentasjon fra åpningen: