30.06.2023

Lage 3D-modeller fra video med NERFs

Skulpturen "Laokoon og sønnene hans", er en gresk skulptur i seinhellenistisk stil fra omkring år 50 f. Kr. Den viser den trojanske presten Laokoon og hans to sønner som blir drept av sjøormer. Skulpturen er antagelig hogd av tre skulptører fra øya Rhodos; Hegesandros, Athenedoros, og Polydoros. Statuen er bevart i en romersk marmorkopi som står i Vatikanmuseene. Det finnes i tillegg flere seinere kopier.Her en modell av Laokoons hode, generert ved hjelp av NERF og tjenesten Lumalabs.ai. Temmelig heftig teknologi i bunn, men lett å bruke og med mange muligheter.

15.06.2023

Fine prosjekter fra skoler i Bergen

Et forsøk på å oppsummere noen aktiviteter i skoler inneværende år. Her fra Kalvatræet skoler. Kronstad skole og Christi Krybbe skoler. De to første var Dekomp skoler i 2022-23, mens CK er en lærerutdannerskole.

Merk at elever i skolen allerede er i full gang med å bruke KI på konstruktive måter.

Sjekk gjerne listen over øvrige prosjekter som er gjennomført.


25.04.2023

Writing illustrated poems with AI

Images and written text, brought closer together than ever before?

Students and pupils write their own poems and make illustrations using AI.

A low-level approach to experiments with very advanced and significant technologies.

08.04.2023

Tesselering – visuell matematikk for alle trinn

Matematikk og estetikk henger sammen, noe som ikke minst kommer til uttrykk i naturen. Når det gjelder visuelle former, skapt av mennesker, er tesselering et eksempel. 

Tesselering handler om å fylle ut en flate med fliser, slik at de ikke har gap seg imellom og heller ikke overlapper..  Godt egnet for tverrfaglige opplegg med utgangspunkt i kunst og håndverk. Teknikken er utstrakt brukt i islamsk kunst, men allerede i Antikkens Hellas ble det bevist matematisk at en kan tesselere med regulære polygoner. På1600-tallet arbeidet Johannes Kepler systematisk med geometriske figurer, et arbeid som senere ledet matematikken Roger Penrose til et sett figurer som kan settes sammen i uendelig variasjon. 


Penroses tesselering henger sammen med det gylne snitt, og aperiodisk tesselering – noe som ledet til oppdagelsen av kvasikrystaller.

15.02.2023

Forsøk med vandringer i H5P

Et enkelt forsøk med en virtuell vandring i H5P, denne fra Kalvatræet skole i Bergen. Elever kan enkelt ta slike bilder med et sfærisk (360) kamera. Når det gjelder publisering er dette litt mer komplekst, men HVL har en løsning som lærere ved samarbeidende skoler kan logge seg på. Med denne løsningen kan en knytte lyder, bilder, videoer, enkle quizer mm til de sfæriske vandringene.


Her finner du flere eksempler på prosjekter gjort med sfæriske kamera. En type prosjekt som synes særlig interessante er å bygge og avfotografere skalamodeller. Dette er teknikker en kan bruke i mange fag, og ikke minst på tvers av fag.

Et eksempel der bilder av modeller er satt sammen til en labyrint:

Dette kan da bli til en vandring som dette:

16.08.2022

Kunstig intelligens og bildeskaping

Jeg forsøker å eksperimentere med bildeskapingstjenester som har blitt tilgjengelige i løpet av sommeren, som benytter kunstig intelligens for å skape visualiseringer basert på skriftlig tekst. Dette åpner for å jobbe med forholdet mellom tekst og bilde på en ny måte. Selv opplever jeg det som spennende å formulere premissene for innholdet i et bilde gjennom skrift for så å medskape sammen med maskinen. 

Et mulig prosjekt som jeg gjerne jobber videre med er om elever og studenter skriver dikt på engelsk for så å sette dette sammen med et utvalg bilder, skapt av maskinen. Litt "enkel storbypoesi" kan ende opp med bilder med spennende kvaliteter (se også nedenfor). Grafiske uttrykk som jeg ville brukt mye tid på å skape, her altså skapt gjennom tekst og kunstig intelligens. I dette tilfellet ble utvalget printet og med ett har jeg en liten 16-siders folder med flere fine visuelle uttrykk. I et hyggelig lag her om dagen, sammen med noen med tiår bak seg i grafisk bransje, fikk jeg bekreftet at dette har kvaliteter som står seg ganske godt. Vi er ikke helt der at vi snakker tresnitt ala Böckstiegel eller Munch, men jeg påstår at vi kan begynne å bevege oss i samme visuelle landskap – se flere eksempler i denne bloggposten.

I en artikkel fra NRK – Er dette fremtidens kunst? – uttaler kunstkritiker Pahle Bjerke at dagens kunstverden ikke lenger bruker det håndverksmessige som målestokk for hva som er god kunst. Det er i større grad idéene bak kunstverkene som gjelder.

Ser også at det kan være på sin plass å peke til et innlegg jeg holdt på den nordiske lærerutdannerkonferansen i vår: Fremtidsutsikter med digital teknologi. Her snakket jog om konsekvensene av eksponentiell vekst og hvordan dette har muliggjort maskinlæring og kunstig intelligens.

Det er også verd å hinte til min utvidelse av Malcolm Ross sin modell for estetisk læring. Jeg plasserer dette i spennet mellom "Lek og teknologifikling" og "Systematikk og algoritmer". Det følgende er eksempler på nettopp dette.

29.11.2021

3D-printing på juleverkstedet

Lei av de gamle pepperkakeformer? Ønsker du nye design? Skulle du gjerne laget former der dy bestemmer utseendet?

I tilfelle ja kan 3D-printede former være en løsning. Vi har laget en veiledning som lar elevene gå fra egentegnede skisser til en printet pepperkakeform.

Prosessen begynner på papir, tegningen avfotograferes eller skannes og legges inn i Google Tegninger hvor den "traces" og eksporteres som SVG (vektorgrafikk). SVG-filen konverteres deretter til STL og behandles i Tinkercad. Tinkercad kan i og for seg importere SVG, men dette fikk vi ikke helt til å fungere. Deretter er det å ta den modifiserte STL-filen til printprogrammet og sende denne til 3D-skriverer.

Det er flere steg i prosessen, men hvert skritt er rimelig enkelt å håndtere.

Så er det bare å lage deig og fyre opp stekeovnen...