14.01.2024

Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel

Utvalgets oppdrag var blant annet å anbefale endringer i dagens verktøy, prøver og datakilder, og foreslå tiltak og nye modeller som kan støtte arbeidet med kvalitetsutvikling i skolen på alle nivå.

Utvalget leverte sin hovedinnstilling, NOU 2023: 27 Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel, til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun 13. november 2023.