15.12.2023

Temanotater om konsekvenser av skjermbruk

I dag leverte Skjermbrukutvalget to temanotater

Det ene temanotatet handler om Konsekvenser av skjerm i skolen – et kunnskapsgrunnlag fra skjermbrukutvalget. Dette temanotatet handler om fire ulike dagsaktuelle temaer om skjerm i skolen: hvordan skjerm påvirker undervisningspraksis, hvordan skjermbruk kan påvirke elevenes lese- og skriveferdigheter, og konsekvenser av mobilbruk i skolen.

Det andre temanotatet Konsekvenser av skjermbruk for de yngste barna (0 til 5 år) behandler konsekvenser av skjermbruk for utvikling, psykisk helse og søvn for de yngste barna (0-5 år).