29.02.2024

Råd om kunstig intelligens i skolen

Tjenester basert på KI, gir mange utfordringer og muligheter. På lang sikt medfører teknologiutviklingen at det oppstår fundamentale spørsmål om skole og utdanning. Udir har lderfor ansert en side med Råd om kunstig intelligens i skolen 

Råd om KI i skolen. Rådene er ikke så veldig spesifikke, men Udir lover oppdatering av netsiden over tid:
  • Løft frem relevante områder i læreplanverket. For eksempel områder som digital dømmekraft, kildekritikk, etikk, personvern og demokrati.
  • Skolen og læreren vurderer når KI er relevant å bruke, ut fra mål og innhold i læreplanene. Læreren er den pedagogiske lederen i klasserommet, som legger til rette for gode læringsprosesser.
  • Legg vekt på variasjon i opplæring og vurdering. Utforsk tilnærminger som gir læreren trygghet på at det er elevens egen kompetanse som blir vurdert. F.eks. vurdering i ulike faser av en skriveprosess.
  • Snakk med elevene om hva KI er, hvilke muligheter teknologien gir, men også hvilke farer den bringer med seg. Utforsk gode arbeidsprosesser og læringsformer sammen.
  • Snakk med foresatte om digital praksis og bruk av KI-verktøy på skolen og hjemme.
  • Bruk profesjonelle læringsfellesskap, for å takle komplekse utfordringer som det er vanskelig å møte alene. Skoleeier og skoleleder må prioritere utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse.
  • Skap en kultur for utprøving og evaluering av pedagogisk praksis.
  • Bruk sikre løsninger som er godkjent og personvernvurdert av skoleeier
  • Ta hensyn til elevenes alder og modenhet, og vis særlig forsiktighet overfor yngre barn. Benytt de tekniske mulighetene som finnes til å tilpasse verktøyene for best mulig pedagogisk bruk.
Aktuelle rapporter

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar