05.02.2024

Kunstfaglige forskningsformer og lokal kompetanseutvikling

Kunstfaglige forskningsformer (KFF) er HVL sitt system for fagfellevurdering av kunstfaglige forskningsformer. Systemet er en kanal for formidling av kunstfaglig FOU-arbeid som vanskelig lar seg publisere i vitenskapelig artikkelformat. 

Jeg ser på hvordan tre kunstfaglige forsknings- og utviklingsprosjekt har funnet plass innenfor ordningen med lokal kompetanseutvikling:

  • Auditolocomotiv
    Dette prosjektet ble utviklet sammen med en skole, gjennomført med studenter, og deretter i ulike tapninger i flere Dekomp-skoler. Mellomtrinnet.

  • Auditomosjon
    Et prosjekt som begynte som et rent kunstprosjekt for Festspillene i Bergen. Det retter seg i utgangspunktet mot små barn. Anvendt i undervisning for elever med spesielle behov.

  • Sonic Greenhouse
    Et prosjekt som begynner i skole, tas inn gjennom utviklingsarbeid ved HVL og som nå er på vei tilbake til studenter og samarbeidende skoler.


Kunstfaglig forskning er knyttet til de skapende prosessene som leder frem til et offentliggjort verk, og tilbyr dermed en annen inngang og tilgang til kunnskap enn andre forskningsformer. Kunstfaglig forskning  dreier seg i liten grad om å falsifisere hypoteser. Det er prossess og verk som er selve funnene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar