23.11.2021

VR og sfæriske (360) bilder

NKULs seminar om VR tok opp spørsmål om hvilke oppgave elevene kan arbeide med og hvordan disse kan forbedre undervisningen.

Vi fikk se en demo fra Follese skole, der elever hadde laget er virtuelt galleri: Framevr.io/galleri6trinn. For undertegnede ble det særlig interessant straks eleven som presenterte kom til sfæriske bilder. Her gikk ferden fort videre og jeg begynte å se på videoen nedenfor. Det å lage 3D-miljøer fra bunnen av tar tar tid, samtidig som jeg for min egen del opplever at sfæriske bilder gjør jobben i mange tilfeller. Ofte er det egenskaper ved et eksisterende miljø som jeg ønsker å visualisere. Så langt har vi benyttet ulike løsninger der HVL blant annet tilbyr en instans av H5P til samarbeidende skoler. Men, muligheten til å kunne ha flere brukere inne i samme sfære er noe jeg savner, og her synes FrameVR å tilby en interessant løsning.

Interessant nok synes eleven som presenterte nettopp å legge vekt på de sfæriske bildene som noe han fant spennende, og da åpner det seg en liten verden av ulike prosjekter.


En kjapp test, https://framevr.io/kalvatraet, virket lovende. Det er selvsagt begrensninger, som f.eks. 15 samtidig besøkende. Men, FrameVR var svært enkelt å komme i gang med, så her riskerer en ikke all verden. Jeg oppdaget også at det fungerer ganske godt å legge inn egne 3D-modeller - et eksempel. Dermed kan elever komme i gang med å produsere sine egen verdener på en ganske enkel måte.

Jeg datt av underveis (dels for å holde på med denne bloggposten), men kom tilbake til avslutningen. Det snakkes litt om bruk av Unity og betydningen av å la elever jobbe med profesjonelle forfatterverktøy. Det blir sagt at VR fungerer for mange elever nettopp fordi det utelukker forstyrrende elementer og hjelper elevene å holde fokus.

Anbefales at en ikke begynner med et klassesett. Mindre grupper fungerer fint og holder kostnadene nede. Et VR-headset koster rundt fire tusen kroner og teknologien er garantert ikke fullt moden ennå. Det er solgt rundt 10 millioner Oculus Quest (1 og 2), men de aller fleste brukes privat. Dette gjenspeiles også i de appene og tjenesten som tilbys.

Det er fullt mulig å bruke datamaskiner til VR, en får ikke samme opplevelse som ved et headset, men dette er jo en rimelig og fungerende inngang.

Esport er populært og kan innebære fysiske aktiviteter der ellers mer inaktive elever også får opp dampen.

Google Earth er mye brukt i undervisningen med mange ferdige opplegg. Dette er imidlertid ikke så lett å benytte direkte i VR-briller. Her er imidlertid Wander en bra måte oppnå dette på. Et annet alternativ er With.in som plasserer brukeren inne i videosfærer.

Mot slutten kommer Kim Aarberg og Terje Pedersen inn på spørsmål om skolevegring og hvordan virtuelle opplevelser kan brukes for å forberede elever på situasjoner knyttet til skolen. Her er det etablert et samarbeid med Haukeland sykehus der en jobber bredere med sosial angst og hvordan en kan benytte VR i denne sammenhengen - psykisk helse.

Kim og Terje har nettstedet VR i klasserommet. Mye spennende her!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar