15.08.2020

Hypertekstfortelling

Ålvik skule arbeider med å utvikle språkferdigheter gjennom bruk av ny teknologi. Her jobber vi blant annet med illustrerte hypertekstfortellinger ved hjelp av presentasjonsprogramvare. Dette er noe som det er jobbet med ved HVL over tid, i litt forskjellige sammenhenger: vi kikket på Hvor er Alexa?, men først og fremst Wiki-Storyline og Producing Hypertext Narratives for Mobile Phones.

Under workshopen forsøkte vi oss med Lunapic.com (filtrere digitalt). Dette er teknikker en kan bruke for å gjøre det enklere for elever å tre inn i en rolle, ta bilder av hverandre og manipulere slik at de ikke er gjenkjennbare. Alle bildene kan dessuten få en noenlunde enhetlig stil, og det gir anledning til å sammenligne og diskutere ulike visuelle uttrykk. Disse teknikkene kan utnyttes på ulike måter. Tidligere er dette brukt for å illustrere eventyr – smakebiten som gis på nett. Bakteppet er at ungdom skaper visuelle uttrykk ved hjelp av smarttelefoner der de bruker ulike apper som muliggjør forskjellige former for digital filtrering. Snapchat er et åpenbart eksempel på denne typen filtrering.


Ålvik er et særdeles spenennde sted, bygget opp rundt Bjølvefossen og metallverket

Arkitekturen på industristeder som Ålvik er spenende, ikke minst fordi mye har blitt planlagt under ett. Siden mange av de opprinnelige byggene står fremdles snakket vi om mulighetene for å lage en sfærisk vandring, der vi setter tiden tilbake. HVL har satt opp en egen nettløsning som kan brukes til dette

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar