15.03.2021

Presentasjon av mulige prosjektideer

Tilpasset fra Barefoot Computing (UK). Lisens (OGL).
Presentasjonen nedenfor ingen måte en uttømmende liste av prosjekter, men forhåpentligvis en kilde til inspirasjon og kanskje noe som kan gi skolen og lærerne ideer om noe helt annet. Her ser vi blant annet eksempler på bygging og bruk av flere typer roboter, litt om hvordan vi kan utnytte nærmiljøets historie og muligheter til å skape og jobbe med lyd.

 • Kode roboter med tale
 • Visuell hypertekstfortelling
 • Plakat og animasjon


 • Kort introduksjon om PfDK (profesjonsfaglig digital kompetanse) handler om alt det som har med digitale ting i et samfunnsperspektiv. PfDK setter læreryrket i en slik sammenheng og handler om hvilke valg en lærer gjør og hvordan en reflekterer omkring bruk av digitale ressurser og verktøy. Hvordan legge frem og legge til rette for læring.

  PfDK forutsetter at en når en grunnforståelse slik at den enkelte lærer kan ta opplyste valg og stille informerte spørsmål knyttet til digitale teknologier. Med dette som utgangspunkt kan en bedre ta stillingtil hvorfor en tar i bruk ulike tekniske løsninger.

  Nedenfor et bilde fra gymsalen på Kalvatræet skole. Dette er et sfærisk bilde, en genuin digital teknologi, som inneholder informasjon fra alle retninger. Dermed kan bildet i prinsippet endres på en hvilken som helst måte. Blant mye annet kan dette være et utgangspunkt for å diskutere kartprojeksjoner og hvorvidt de er en "sann" representasjon av verden.
  Algoritmisk tenkning. Filmen nedenfor ble laget i forbindelse med høringen til fagfornyelsen:

  Ingen kommentarer:

  Legg inn en kommentar