05.02.2021

Robotworkshop i Øygarden

Kan en robot lage kunst? Det avhenger selvsagt av hva vi forstår med kunst, men også hvordan vi tenker om forholdet mellom menneske og hvordan vi styrer maskiner. Noen tenker kanskje at kunst bare er et estetisk uttrykk, som ikke behøver å ha betydning utover seg selv, mens andre mener at et kunstnerisk uttrykk alltid er laget med en intensjon om å fremkalle en eller annen form for opplevelse, der kunstverket er laget med en hensikt.

Kanskje blir spørsmålet heller: Kan en robot være et tegneverktøy? Og deretter: Hvordan kan vi bruke et slikt verktøy for eventuelt å lage en form for kunst?

Med slike spørsmål i bakholdet gikk en liten gruppe lærere ved Landro skule løs på robotbygging. Jeg får raskt bekreftet min egen opplevelse av gleden ved å finne løsninger på små problemer, gjerne til å få de fysiske komponentene til å funger sammen. Ned til å finne de riktige skruene , eller finne en alternativ løsning når en den optimale løsningen mangler. Ganske annerledes enn å sette sammen et byggesett. Samtidig gjør lærerne konkrete erfaringer som er nødvendig å ha med seg når de senere skal kunne legge til rette for elever med ulike forutsetninger.

Opplegget er i og for seg tilrettelagt, vi begynner ikke på bar bakke, men tar utgangspunkt i en fysisk modell og et kodeeksempel. Dette er imidlertid ikke noe vi kikker på underveis, men noe å vende tilbake til. Det aller meste av prosessen foregår ved å finne ut ting med verktøy og deler i hendene.

I forhold til en halvdags workshop må noe være forberedt på forhånd. Grunnstrukturen i "vognene" var i dette tilfellet laget av noe avkapp funnet på sløydsalen samt rimelig bokbinderpapp - her resikuleres det som best vi kan.

Tidligere har vi jobbet med lignende type roboter kun med to kontinuerlige (360-graders) servoer. I denne modellen ønsket vi å utvide repertoaret og samtidig legge til rette for differensiering. Dermed har denne modellen fått en tredje servo (180-grader) som kan styre en arm. Denne armen kan vi enten bruke til å heve og senke pennen, eller vi kan, slik vi har gjort her, la den siste servoen kontrollere en penn nummer 2. Dermed kan vi ha en penn som henger etter roboten og en annen i front, som kan styres.

Jeg benytter sjansen til å minne om  en liten perle i G-Suite. Tegneverktøyet Google Tegninger. Ytterst fleksibelt og fungerer noenlunde på samme måte i den selvstendige webappen, i Presentasjoner og i Docs.

Noe av det mest interessante med slike workshopper er diskusjonen omkring sammenhengen mellom kode og robotenes oppførsel. Jeg argumenterer for at dette er et første skritt mot å lære elevene noe om autonomi og i forlengelsen av det, kunstig intelligens – maskiner som fungerer på egenhånd, ut fra gitte regler.

I Nasjonal strategi for kunstig intelligens (KI) stilles flere store spørsmål:
  • Hvem har ansvaret for konsekvensene av en beslutning som er truffet av KI? 
  • Hva skjer når autonome systemer tar egne beslutninger som vi ikke er enige i og som i verste fall fører til skade? 
  • Hvordan sørger vi for at teknologien ikke viderefører og forsterker bevisst og ubevisst diskriminering og forutinntatthet?
Med utgangspunkt i enkle roboter, som elevene selv har gitt egenskaper gjennom kode, kan en diskutere slike en rekke tverrfaglige spørsmål. Det handler om estetisk uttrykk (K&H), hvordan vi samtaler med maskiner (språkfag), regler og politikk (samfunnsfag), former for seleksjon (naturfag), etikk (KRLE). 

Kunne ikke dy meg og måtte tegne en vær i Google tegninger. Kjapt gjort  med et såpass brukervennlig verktøy. Et bilde vi kan lagre som SVG og dermed se som kode.
Et forslag til konkretisering etter workshoppen: bruke stjernetegnene som utgangspunkt, la elevene utforme robotskapningene i samsvar med dette og deretter gi dem stjernetegnets egenskaper. Så et stort ark og la skapningene tegne ut en "spådom", som deretter kan tolkes i form av at elevene jobber videre med å gjøre om strektegningene til et stort maleri. Et slikt prosjekt kan bli så tverrfaglig som en ønsker ....


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar