01.02.2021

Visuelle fortellinger i tegneserieformat

Ny erfaring: jobbe med å lage visuelle fortellinger med en 6-7-klasse via Teams. Elevene har kommet frem til en historie om en eldre, meksikansk dame som må ut å kjøre for å kunne kjøpe kebab. 

Tanken er at elevene skal jobbe med manipulasjon og filterer av bilder, digitalt. Etter en introduksjon til de aktuelle teknikkene, går elevene i gang med å finne og manipulere sammen bilder som passer til de ulike delene av fortellingen.

Selve fortellingen er løst bygget rundt eventyret om de Tre bukkene bruse, men i stedet for et troll er broen sperret av en strandet hval. Her har elevene manipulert sammen bildet av broen, hvalen og bilen og vi skjønner klart hva problemet er. Så blir det spennende hva som skjer og hva den endelige løsningen blir:


Opplegget er basert på arbeid som tidligere er gjort sammen med studenter. Vi jobber med de samme verkstøyene som i dette prosjektet: bilderedigering i Pixlr, filtrering ved hjelp av Lunapic før det hele settes sammen ved hjelp av presentasjonsprogramvare.

1 kommentar:

  1. All on line casino websites (like all poker websites, let's face it) need your bank card and your money. They provide free spins or deposit bonus codes to get you on their platform and then have you ever play as much as attainable. The Return to Player is a share of all the 1xbet wagered money that a slot pays back to its players.

    SvarSlett