30.06.2023

Lage 3D-modeller fra video med NERFs

Skulpturen "Laokoon og sønnene hans", er en gresk skulptur i seinhellenistisk stil fra omkring år 50 f. Kr. Den viser den trojanske presten Laokoon og hans to sønner som blir drept av sjøormer. Skulpturen er antagelig hogd av tre skulptører fra øya Rhodos; Hegesandros, Athenedoros, og Polydoros. Statuen er bevart i en romersk marmorkopi som står i Vatikanmuseene. Det finnes i tillegg flere seinere kopier.Her en modell av Laokoons hode, generert ved hjelp av NERF og tjenesten Lumalabs.ai. Temmelig heftig teknologi i bunn, men lett å bruke og med mange muligheter.


Modellene og de visualiseringene en kan lage i etterkant er i seg selv spennende. Men, virkelig fart i sakene blir det når en oppdager at elever enkelt kan lage 3D-modeller på denne måten. Modellene og videoene som vi ser her stammer fra en 3D-modell som er generert fra video ved hjelp av fotogrametri. Så er teksturene mappet på modellen slik at denne får et svært realistisk utseende. Samtidig kan vi fjerne teksturmappingen og kun ta med oss selve 3D-modellen til et program der denne kan forberedes for 3D-printing. Bildet til høyre viser modellen inne i Flashforges printprogram.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar