15.06.2023

Fine prosjekter fra skoler i Bergen

Et forsøk på å oppsummere noen aktiviteter i skoler inneværende år. Her fra Kalvatræet skoler. Kronstad skole og Christi Krybbe skoler. De to første var Dekomp skoler i 2022-23, mens CK er en lærerutdannerskole.

Merk at elever i skolen allerede er i full gang med å bruke KI på konstruktive måter.

Sjekk gjerne listen over øvrige prosjekter som er gjennomført.


Nedenfor en 360-vandring, laget av elever ved Kalvatræet. Ideen til å jobbe med skalamodeller på denne måten utviklet jeg for flere år siden, i sin mest gjennomførte form som en labyrint. Ideen er å bygge modeller i målestokk 1:10, noe som medfører at kameraets høyde blir noenlunde tilsvarende menneskers høyde. Det gir et spennende og ganske realistisk perspektiv på modellene. Elevenes modeller oppfyller ikke "skalakravene", men er likevel en veldig fin inngang til å tenke konkret omkring tredimensjonalt rom og sammenhengene mellom fysiske omgivelser og modeller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar